Onze normeringen

Informatiebeveiliging is één van de belangrijkste kernwaarden van I-Experts. Daarom behalen wij ieder jaar dé belangrijkste normeringen zoals:

FAQ - I-Experts
Hoover groene stip
Blauwe stip
ISO 27001 & NEN 7510 certificaten

Al bijna 100 jaar zorgt Dekra voor veiligheid. Dekra is een van ’s werelds grootste expertiseorganisaties op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. Dekra controleert I-Experts regelmatig op het voldoen aan de ISO 27001 en NEN 7510, beide op het gebied van informatiebeveiliging, en geeft op basis van een positief resultaat haar ‘Dekra gecertificeerd’ label af. 

ISO 27001

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft hoe procesmatig met het beveiligen van informatie om kunt gaan. Het doel is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de organisatie zeker te stellen. 

Omdat I-Experts ISO 27001 gecertificeerd is kun je ervan uitgaan dat jouw bedrijfsinformatie bij ons in veilige handen is, en dat wij dit onderwerp uiterst serieus nemen. We beheersen ons informatieproces en al onze mensen weten hoe zij veilig en zorgvuldig met gegevens van onze klanten om moeten gaan.

NEN 7510

De NEN 7510 is een norm die is afgeleid van de ISO 27001. Alleen is deze norm specifiek toegespitst op informatiebeveiliging binnen de zorg. Het eerste deel van deze norm heeft dezelfde basis als ISO 270001, maar het tweede deel geeft richtlijnen voor zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie. I-Experts heeft deze norm omdat wij geregeld samenwerken met zorginstellingen om hun digitale werkplekken en ICT voorzieningen te optimaliseren.

Als zorginstelling kan je ervan uitgaan dat I-Experts voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Wij zijn ons bewust van beveiligingsrisico’s en hebben onze processen zo ingericht dat deze risico’s tot een minimum beperkt blijven. Door met I-Experts samen te werken laat je aan zorgverzekeraars en patiënten/cliënten zien dat hun gegevens in veilige handen zijn.

Stichting Normering Arbeid
NEN 4400-1 logo

NEN 4400-1 en het SNA-register

De NEN 4400-1 norm stelt eisen met betrekking tot personeels- en loonadministratie aan ondernemingen die uitzendkrachten ter beschikking stellen. Wij hebben deze normering omdat bijvoorbeeld onze developers en/of consultants gedetacheerd worden ondergebracht bij bedrijven om hun IT-werkzaamheden uit te voeren.Elk bedrijf dat volgens de NEN 4400-1 norm is gecertificeerd is opgenomen in het SNA (Stichting Normering Arbeid) -register opgenomen. Het SNA-keurmerk geldt als hét keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van de NEN 4400-1 norm verstrekt de SNA het SNA-keurmerk.

Voor jou betekent dat jij er zeker van kan zijn dat I-Experts voldoet aan de eisen en verplichtingen rondom arbeidsrecht. Dat is belangrijk, want de Belastingdienst kan de inlener aansprakelijk stellen bij overtredingen. Regelmatig wordt I-Experts getoetst of zij nog aan alle specificaties en eisen voldoet om de NEN 4400-1 norm en de SNA-certificering te mogen voeren.