Wat is datagedreven werken?

Auteur
Kelly Westra
Datum
14 februari 2023
Functie
Content Marketeer
Inhoudsopgave

Veel mensen zijn wel bekend met het onderbuikgevoel, jij waarschijnlijk ook. Wanneer je aan je water voelt welke beslissing je moet nemen. Je voelt het ‘aan je water’ dat een bepaalde beslissing moet worden genomen. Maar soms is dat onderbuikgevoel niet sterk genoeg, of leef je volgens het ‘eerst zien dan geloven’-principe. Je wil dat cijfers, informatie en opgedane ervaring als een stabiele fundering onder je beslissing liggen.

Deze informatie en cijfers als ruwe gegevens uit jouw organisatie ophalen en verwerken tot een interactieve en visuele weergaven, en basis daarvan strategische beslissingen nemen. Dat is business intelligence.

Wanneer je ervoor kiest om alleen op basis van feiten te werken, dan heeft jouw organisatie een datagedreven cultuur.

Wat is data gestuurd werken?

De term data-gestuurd werken komt vanuit de mindset of benadering waar je data centraal stelt bij het maken van beslissingen of het oplossen van problemen. In een datagedreven organisatie worden besluiten en acties gebaseerd op inzichten die zijn verkregen uit data analyse en onderschreven door op data gebaseerd bewijs.

In de praktijk is datagedreven werken het verzamelen, opschonen, transformeren en analyseren van de beschikbare data, om vervolgens deze data te interpreteren en een datavisualisatie van te maken. Met inzichten die hierdoor ontstaan worden vervolgens geïnformeerde beslissingen genomen en op strategisch niveau beleid bepaald.

Datagedreven werken houdt in dat data wordt gebruikt om beslissingen te onderbouwen op ieder niveau van de organisatie, en op alle verschillende afdelingen. Voordat je hiermee aan de slag kan is het nodig om een cultuur te hebben die het belang van data voorop stelt en waar mensen worden aangemoedigd om op data te vertrouwen. Maar ook een bereidheid om nieuwe inzichten en technologieën om data te verzamelen te omarmen.

Het ultieme doel van datagedreven werken is om weloverogen en rationele beslissingen te nemen, om zo resultaten te verbeteren en groei en succes te bevorderen.

Hoe word je een datagedreven organisatie?

Je wordt niet zo maar een datagedreven organisatie. Voordat je jezelf kan definiëren als zodanig moeten er een aantal processen hebben plaatsgevonden in je organisatie. Vooral als je eerst helemaal nog niet met data werkte, is er een cultuuromslag nodig. Data moet ontzettend belangrijk gevonden worden, en de verzameling, organisatie en analyse van data moet boven het ‘onderbuikgevoel’ worden gesteld. Om dat te realiseren moet ook het management dit steunen, en het goede voorbeeld geven.

Je hebt daarvoor een datagedreven team nodig. Niet iedere organisatie heeft de ruimte of de middelen om allerlei data scientists en analisten in dienst te nemen. Gelukkig zijn er veel partijen die je hier bij kunnen helpen, bijvoorbeeld de BI-specialisten van I-Experts. Zij weten de ins en outs van datavisualisatie software als Microsoft Power BI, en kunnen je helpen met het inrichten van de juiste tools die je nodig hebt om een datagedreven organisatie te worden. Zoals het maken van de juiste koppelingen met verschillende bronen, het inrichten van een datawarehouse om sneller en makkelijker bij grote hoeveelheden data te kunnen, en de realisatie van dashboards en rapportages.

Deze specialisten bepalen samen met jou de key performance indicators (KPI’s) waarop gemeten wordt, en controleren ze of je beschikt over betrouwbare data. Allemaal noodzakelijk zodat jij die datagedreven strategie vast kan houden en je organisatie kan transformeren naar datagedreven werken.

Is data hetzelfde als gegevens?

Plat gezegd is data inderdaad hetzelfde als gegevens. Data wordt echter meer in de context van technologie gebruikt, terwijl gegevens ook in de ‘algemene’ zin wordt gebruikt.

Waar moet data aan voldoen?

Als je datagedreven wil werken moet de data die je gebruikt aan een aantal vereisten voldoen voordat je het kunt inzetten:

 1. De data moet relevant zijn voor de vraag of het probleem dat je wil analyseren
 2. De data moet betrouwbaar zijn en van goede kwaliteit, anders kun je er geen nauwkeurige conclusies uit trekken
 3. De data moet volledig zijn, is alle relevantie informatie aanwezig?

Bij datagedreven werken moet data aan een aantal vereisten voldoen, namelijk:

 1. Relevantie: de data moet relevant zijn voor het probleem of de vraag die wordt onderzocht.
 2. Kwaliteit: de data moet van goede kwaliteit zijn en betrouwbaar zijn, zodat er nauwkeurige conclusies uit getrokken kunnen worden.
 3. Volledigheid: de data moet volledig zijn, oftewel alle relevante informatie moet beschikbaar zijn.
 4. Juistheid: de data moet juist en accuraat zijn, zodat de analyses en conclusies die erop gebaseerd worden ook juist zijn.
 5. Tijdigheid: de data moet tijdig beschikbaar zijn, zodat het mogelijk is om snel te reageren op veranderingen of trends.
 6. Toegankelijkheid: de data moet toegankelijk zijn voor degenen die het nodig hebben, op een veilige en efficiënte manier.

Door te zorgen dat de data aan deze vereisten voldoet, kan er effectief gebruik worden gemaakt van data om datagedreven beslissingen te nemen en zakelijke inzichten te genereren.

Download de gratis whitepaper:
"In 7 stappen naar een datagedreven organisatie met Power BI".

 • Word een datagedreven organisatie: Ontdek hoe je met praktische stappen jouw organisatie transformeert naar een datagedreven cultuur.
 • Verbeter besluitvorming met data: Leer methoden om data effectief te gebruiken voor slimmere, snellere bedrijfsbeslissingen.
 • Ontgrendel de kracht van Microsoft Power BI: Maak kennis met hoe Microsoft Power BI jouw data-analyse en visualisatie naar een hoger niveau tilt.

Of stel je vragen in de live chat!

Live-chat I-Experts